4 chữ “nhân” trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

0

4 chữ “nhân” trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

google news 5

Tại phiên thứ 23 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xác định chương trình công tác năm 2023 diễn ra hôm 12.1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về 4 chữ “nhân”.

Chống tham nhũng không được chùn chân, mỏi gối vì đó là yêu cầu của dân

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến không được chùn chân, mỏi gối