1 tháng gỡ rào công viên Thống Nhất và những lo ngại về an ninh trật tự

0

1 tháng gỡ rào công viên Thống Nhất và những lo ngại về an ninh trật tự

Dù mang nhiều điểm tích cực sau khi gỡ hàng rào, nhưng nhiều người dân cũng bày tỏ lo lắng khi công viên Thống Nhất đang phải đối mặt với những thách thức về an ninh trật tự.